25 Ekim 2013 Cuma

Rüyada siyah balık görmek

isim: mehmetali peker
rüyadaki nesne: siyah balık

kısaca görünen rüya:
siyah balıklar denizden çıkıp tekrar denize giriyor, tekrar çıkıp kelimei tevhid getirip denize giriyorlar.

Rüyanın yorumu:
Rüyada tuzlanarak kurutulmuş ve kızartılmış balık görmek, ilim elde etmek için yolculuğa çıkmaya ya da lider olan bir kimse ile arkadaşlık yapmaya delalet eder. Zira ayeti kerimede: “Bunun üzerine ikisi birlikte iki denizin birleştiği yere vardılar. Balıklarını unuttular ve o vakit o denizde bir deliğe doğru yolunu tut-muştu” buyrulmuştur. Kızartılmış taze balık görmek, İsa (a.s.)ın kıssasına binaen hayır ve ganimete delalet eder. Kızartılmış balık görmek, rüya sahibi takva ehli bir kimse ise, ihtiyacının giderilmesine, duasının kabul edilmesine ve rızkının genişlemesine delalet eder. Değil ise bu kişinin maruz kalacağı belaya delalet eder. Küçük balıkları una bulayıp yağda kızarttığını görmek, malını kıymetsiz bir yerde harcayıp malının kıymet ve değer kazanmasını sağlamasına delalet eder.
Bir tabirde balık, özellikle kızartılmış ise hayra alamettir. Ancak küçük balıklar böyle değildir. Zira onun kılçıkları etinden daha fazladır. Küçük balıklar, kişinin ailesi ile arasında düşmanlık çıkmasına ve umduğu şeylere nail olmamaya delalet eder. Tuzlanmış balık yemek kişinin o vakitte göreceği hayıra ve menfaate delalet eder. Balık; taze, büyük ve çok ise, alan kimse için mallara ve ganimetlere delalet eder. Küçük balıklar, küçük çocuklar gibi üzüntülere delalettir. Bir veya iki tane taze balık aldığını gören kimse bir veya iki kadınla evlenir. Eğer balığın karnında inci bulursa o kadından çocuğu olur. Balığın kamından yağ aldığını görürse, kadından mala ve hayırlara nail olur.
Tuzlu balık aldığını gören kimse tuzlu olması cihetinden, üzüntüye düşer. Bazen de tuzlanmış balık, kişinin alışkanlığına itibarla mala ve hayra nail olmasına delalettir. Ağzından balık çıktığını görmek, bir kadınla olanaksız bir şeyi konuşmaya delalet eder. Erkeklik uzvundan balık çıktığını görmek kız çocuğuna delalettir. Taze ve canlı balık bakireye delalet eder. Karada balık avlamak fuhuş işlemeye delalettir. Bir tabirde ise, sevinçli habere delalet eder denilmiştir. Bulanık suda balık avlamak şiddetli üzüntüye delalettir. Berrak suda avlamak rızka veya sağlıklı bir oğlu olmasına delalet eder. Canlı balık yemek mülke nail olmaktır.
Nablusi (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Rüyada sayıları bilinen balıklar kadınlara, bilinmeyenler balıklar mal ve ganimete delalet eder. Balina, hükümdarın veziridir. Zira deniz hükümdara, balıklarda onun askerlerine delalet eder. Canlı ve taze balık bakire kıza delalettir. Çok sayıda balık görmek, kötü bir ganimete veya el koymasından ve hesap çekmesinden korktuğu bir hükümdar tarafından mal elde etmeye delalettir. Büyük balık avlamak, hayra ve menfaate, küçük balık avlamak, lezzet ve menfaatin gitmesine delalet eder.
Kabuğu yumuşak olan balık görmek, insanları aldatmak ve onların mallarını hile yolu ile elde etmek ve içini gizlemek isteyen kimse için hayra delalettir. Sair insanlarda ise işlerinin engellenmesine ve durgunlaşmasına delalet eder. Kabuğu olmayan ve bu cinsten olan uzun balıklar kişinin elinden kayması itibarı ile boş işlere, yorgunluklara ve umduğu şeylere ulaşmamaya delalet eder. Pınarlarda olan balıklar, az bir hayra delalettir. Denizde ölmüş balık görmek, isteklerin tamamlanmamasına delalet ettiğinden dolayı hayra alamet değildir. Rüyada sudan veya başka bir yerden canlı balık aldığını ve yediğini görmek, menfaate delalettir.
Denizde yolculuk yapan veya hasta olan kimsenin yatakta balık görmesi, hayra alamet değildir. Bu rüya denizde olan kimsenin bir felakete maruz kalmasına, hasta olan kimsenin romatizma ağrılarının şiddetlenmesine delalet eder. Tuzlanmış balık hayra ve kalıcı mala delalettir. Zira tuz balığın bozulmasını ve telef olmasını engeller. Bir tabirde ise, bu rüya hükümdarlar tarafından üzüntü çekmeye delalet eder, denilmiştir. İçinde büyük ve küçük balıkların olduğu bir balık sürüsü görmekte beis yoktur. Onlardan aldığını gören kimse için rızka delalet eder. Büyük balığı tuttuğunu görmek, bozguncu ve zalim kimsenin helak olmasına delalettir. Balıklardan balık aldığını görmek, cariye satın almaya veya evlenmeye delalettir. Önünde temiz yemekler olduğu halde kokmuş balıkları yediğini görmek, kendisine helal olan hanımı var iken haram ilişkiler içinde olduğuna delalet eder.
Bir havuzun ya da gölet’in içinde büyük bir balığı yakalamak istediği halde elinden kaçtığını görmek, borçlusunun borcunu inkâr etmesine ancak şiddetli husumetlerden sonra borcunu almaya gücü yetmesine delalet eder. Böyle bir yerde ağzını açmış büyük bir balığın olduğunu görmek, o kişinin hapsedilmesine delalet eder.
Kabuklu ya da dikenli deniz ürünleri görmek, kendisine zekât verilmesi icab eden, gizlenmiş altın ve gümüşlere delalet eder. Savunma mekanizması olan balık görmek (kılıç balığı gibi) düşmanlara karşı üstün gelmeye veya kötü kimselerle arkadaşlık yapmaya, eğer böyle bir kimse değilse, mal sahibi kimseler için mal elde etmelerine delalettir. Tatlı su balığının tuzlu suya, tuzlu su balığının tatlı suya girdiğini görmek, ordu içerisinde kargaşaya veya bir katliamdan dolayı halkın arasında bölünme olmasına veya bir bidatin zuhuruna delalet eder.
Balıkların suyun üstünde yüzdüğünü görmek işlerin kolaylaşmasına, uzakta olanların yakınlaşmasına ve sırların açığa çıkmasına delalet eder. Yanında büyük ve küçük balıkların olduğunu görmek, sevinç ve üzüntüleri önemsemeye veya kaliteli ve kalitesiz şeyleri bir araya getirmeye delalet eder. İnsan ve kuş yaratılışına benzer bir balık görmek, tüccarlarla ve denizde yolculuk yapan kimselerle tanışmaya veya çeşitli lügatlardan tercümeler yapmaya veya kişinin ahlakına delalet eder. Eğer bu benzeyiş güzelse ahlakın güzel olduğuna, çirkin ise ahlakın kötü olduğuna delalet eder.
Rüya da su kaplumbağası veya süs balıkları gibi insanların evlerinde yetiştirdikleri su hayvanlarını görmek, yetimlere ve borçlu kimselere iyilikte bulunmaya ve onları barındırmaya delalet eder. Denizin dibinden balık aldığını görmek, mesleğinde mahir olmaya ve bol kazanç sağlamaya veya hükümdarın mallarına göz dikmeye yada casusluk yapmaya delalet eder.
Denizin kendisine açıldığını ve oradan balık avladığını gören kimse, Allah Tealanın gaybi ilimlerinden bir ilme muttali olmasına ve dini ilimlerin kendisine aşikâr olup hidayete ermeye delalet eder. Ve bu kimsenin akıbeti hayırlı olur. Balığın tekrar denize döndüğünü görmek, veli insanlar ile beraber olmaya ve onlardan kimsenin görmediği şeyleri görmeye delalet eder. Eğer rüya sahibi yolculuğa niyet etmişse, kendisine yol arkadaşlığı yapacak insanlar bulur. Ve gideceği yere sağ salim kavuşur. Adaya benzeyen balık görmek, bilhassa o balığın yağından ve etinden yediğini gören kimse salih bir liderle cihada çıkar ve ganimet elde eder.
Balığı temizlemeden yediğini gören kimse insanların ırzları hakkında konuşmaya ve hile yolları ile onların mallarını almaya, bazen zinaya, bazen de, felç gibi şiddetli hastalıklara delalet eder. Balığın karada olduğunu görmek, kişinin deniz yolculuğundan edindiği kazancını kara yolculuğundan kazanmasına delalet eder. Eğer böyle bir durumu yoksa malım korumaya ya da ailesini ve akrabalarını bir araya getirmesine delalet eder.
İnsana delalet eden her türlü balık, kazancım sudan elde eden, sakalara, denizcilere, hamamcılara ve benzeri kimselere delalet eder. Gökyüzünden kızartılmış balık indiğini görmek, duanın kabul edilmesine, düşmanlarına galip gelmeye, mertebesinin yükselmesine delalet eder. Bazen balık görmek, tazeliğinin gitmesi; kokusu ve zahmetinden dolayı üzüntüye, sıkıntıya, hastalığa ve üzücü haberlere delalet eder.

14 Ağustos 2013 Çarşamba

okyanus rüya tabiri

isim: esengül
rüyadaki nesne: tren.okyanus.balık.bebek

kısaca görünen rüya:
sanki gökyüzünde bir trendeydim ve tanımadığım üç adam beni zorla aşağya attı uzun bir düşmeden sonra okyanusun derinliklerine kadar indim etrafımda yüzlerce balık vardı su yüzüne cıktığımda bir ev vardı hemen oraya girdim odanın içinde ağlayan bebeği sustururken annesi ve cocuğu geldi evin dışına çıktık okyanusun kıyında ellerimizle balık tutmaya başladık.

Rüyanın tabiri
Rüyada sakin okyanus görmek, iş yaşamında büyük başarılar kazanmak demektir. Dalgalı okyanus görmek ise, bazı sıkıntıları belirtir.

1 Ağustos 2013 Perşembe

Rüyada tren görmenin yorumu

isim: esengül
rüyadaki nesne: tren

kısaca görünen rüya:
sanki gökyüzünde bir trendeydim ve tanımadığım üç adam beni zorla aşağya attı uzun bir düşmeden sonra okyanusun derinliklerine kadar indim etrafımda yüzlerce balık vardı su yüzüne cıktığımda bir ev vardı hemen oraya girdim odanın içinde ağlayan bebeği sustururken annesi ve cocuğu geldi evin dışına çıktık okyanusun kıyında ellerimizle balık tutmaya başladık.

Rüya tabiri

Rüyada tren görmek, Seyir halinde katar ( tern) görmek iş ve dünyalığın yolunda olmasına, niyet ve Amelde dürüstlük ve doğruluğa, Tren yolculuğu yapmak refah içinde yaşamaya, kumuşuluk ilişkilerine önem vermeye, Raydan çıkmış tren görmek sapık kimseye yahut yanlış davranışllara ve itikat bozukluğuna delalet eder.
Rüyada tren görmek; işinizde ilerlemek için iyi bir fırsatın olacağına, trende birisini görmek; arkadaşlarının yardımı ile rüya sahibinin iyilik göreceğine, bilmediği yolculuklarda trende olmak; çok önemli sonuçlar alınacak bir toplantıya davetiye alınacağını gösterir.
Rüyada tren görmek; iş yaşamınızda yükselme fırsatının ortaya çıkacağına işarettir. Trende birisini görmek; arkadaşlarının yardımı ile işlerinde başarı kazanacağına yorumlanır. Bilmediği bir yere tren yolculuğu yapmak çok yarar sağlayacak bir davete yorumlanır.
Kişi trene uzaktan bakıyorsa haber alır. Trenin içinde ise sıkıntıdır. Kişi trende ateşçi ise zengin olacak demektir.
Rüyada bir trende seyahat etmekte oldugunuzu görmeniz, kisa bir yolculuga çikarak, kazanç elde edeceginize isarettir. Trenin bozulup yolda kaldiginizi görmek, hafif bir hastalik geçireceginize; yolda bir tren kazasi ile karsilasmak, bir tartismada sahitliginize basvurulacagina delalet eder.

Rüyada şeytan görmek nedir

isim: ferhat
rüyadaki nesne: şeytan
Gördüğünüz rüyayı anlatınız:
ruyamda uyanarak yanımda şeytanı gördüm ve hemen kelkıp sag elımle bogazını tuttum ve elım yanıyordu elımın kemıklerı kalmıstı ve ben yıne bogazını sıkıyordum şeytanın hıc acı hıssetmıyordum  gerısını hatırlamıyorum.

Rüyanızın tabiri:
İbni şirin (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Şeytan kişinin dünya ve ahiretindeki düşmanıdır. Hilekâr ve aldatıcıdır. Şeytanın rüyada tevili hü­kümdar ve ailedir. Rüyada Allah Tealanın zikri ile meşgul olurken bir bölük şeytanın kendisine dokunduğunu görmesi, kendisini helak etmek isteyen birçok düşmanı olduğuna, ancak isteklerine ulaşamayacaklarına delalet eder. Zira ayeti kerimede şöyle buyrulur. (Herhalde Allah’tan korkanlar, kendilerine şeytandan bir fitne, vesvese iliştiği zaman düşünürler, der­hal basiretlerine sahip olurlar.)
Bir alev topunun şeytanı takip ettiğini görmesi dininin doğruluğuna işarettir. Şeytanın kendisini korkuttuğunu görmesi dindeki ihlâsına ve kork­tuğu şeyden emin olmasına delalet eder. Zira ayeti kerimede şöyle buyru­lur. (Size haberi getiren şeytan sade kendi dostlarını korkutur. Siz on­dan korkmayın bana isyandan korkun.)
Rüyada şeytan görmek, Şeytan sevinçli ve ferah bir halde görmek şehvetlerinin peşinde koş­maya işarettir. Şeytanın elbiselerini çekip çıkarttığını görmesi vali ise göre­vinden alınmasına delalettir. Şeytanın kendisine dokunduğunu gören kim­seye bir düşmanı, hanımına iftira atar. Bir tabirde ise bu rüya o kimsenin üzüntülerinden kurtulmasına ve hastalıklarından şifa bulmasına delalettir. Şeytanın peşinden geldiğini görmek kendisini aldatan, işinden ve şerefinden eksiltmek isteyen bir düşmanı olduğuna delalet eder. Zira ayeti kerime de şöyle buyrulur. (Şeytan arkasına taktı da sapkınlardan oldu.)
Şeytanlara hükmettiğini onlarında kendisine boyun eğdiğini gören kimse heybete, riyasete ve düşmanlarını yok etmeye nail olur. Şeytanları bağladığını gören kimse yardıma nail olur. Şeytanların üzerine indiğini gör­mesi büyük bir günah işlemesine ve Allah Tealaya iftira etmesine delalet eder. Nitekim ayeti kerimede şöyle buyrulur. (Şeytanlar) vebal yüklenici her sahtekâr üzerine inerler.)
Şeytanlarla fısıldaştığını gören düşmanlarıyla müşavere eder ve onları salih kimselere karşı kışkırtır ancak bir şey yapmaya güçleri yetmez. Zira ayeti kerimede şöyle buyrulur. (O gizli konuşmalar (fiskoslar) sırf şeytan­dandır. İman etmiş olanları üzmek için hâlbuki onlara bir şey zarar etti­recek değildir.)
Şeytanın kendisine söz öğrettiğini gören kimse uydurma sözler konu­şur. Veya insanlara tuzak kurar ve yalan şiirler söyler. Şeytanı öldürdüğünü gören kimse hile ve tuzak kurar.
Nablusi (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Rüyada şeytanı görmek fe­rahlamaya, şımarmaya ve şehvete delalet eder. Şeytanın kendisini çarptı­ğını gören kimse faiz yer. Şeytana düşmanlık yaptığını gören kimse imanlı, dürüst, Allah Tealaya itaatkâr ve dininde kuvvetli olan kimsedir. Bir ateş topunun şeytanı takip ettiğini görmek, o yerde Allah Tealaya ve hükümdara düşmanlık yapan, sultanın ve hâkimin gizli sırlarını öğrenen ve Allah tara­fından belasını sultan tarafından cezasını bulan kimseye delalet eder.
Şeytan zayıf düşmandır. Rüyada kendisinin şeytan olduğunu veya şey­tanı yuttuğunu gören kimse denizde yolculuk yapıyorsa boğulmasından ka­rada yolculuk yapıyorsa başına kötü bir hal gelmesinden zarar ve eziyet görmesinden korkulur. Bazen şeytan görmek bina yapan, denize dalan, casusluk yapan ve söz dinleyen kimselere delalet eder. Bazen onları gör­mek kaş göz işaretleri ile dalga geçen kimselere delalettir. Şeytana döndü­ğünü gören kimse insanlara yüzünü ekşitir ve onlara eziyet vermeye çalışır. Yada kanalları ve çukurları temizleyen kimse olur. Veya yanarak ölür yada dininde fitneye uğrar.
Rüyada iblisi görmek, kötülük ve bidat ehli âlime delalet eder. Rü­yada iblis, namazın terkine, yalana, günah işlemeye, uzun ömürlü olmaya, Âdem (aleyhisselam)ın kıssasına binaen hileye, kandırmaya, sihire, hasede ve eşlerin ayrılığına delalet eder.
Şeytanı rüyada görmek dinden dönmeye de delalet eder. Zira şeytan Allah Tealaya ibadet eden bir kul iken ona asi olmuş ve kovulmuştur. Şey­tan rüyada denizlere hükmeden ordular düzenleyen kâfir hükümdara da delalet eder. Zira ayeti kerimede şöyle buyrulur. (Onlardan gücünün yet­tiği kimseleri davetinle şaşırt; süvarilerinle, yayalarınla onları yaygaraya boğ; mallarına, evlâtlarına ortak ol, kendilerine vaatlerde bulun. Şey­tan, insanlara, aldatmadan başka bir şey vaat etmez.)
Kendisinin iblis olduğunu gören kimse kör olur. Veya dinden döner, ya da uzun ömürlü olup malı ve çocuğu çoğalır. Hile ve tuzakla düşmanlarına galip gelir. Eğer devlet reisi olmaya ehil ise devlet reisi olur ve kötülükle emredip iyilikleri yasaklar.

9 Haziran 2013 Pazar

Rüyada Kaya Görmek

isim: Murat BAKIR
rüyadaki nesne: kaya

kısaca görünen rüya:
Yere yüz üstü uzanan babamın sırtında yeşil iri kaya varmış. Halamda babamın sırtına masaj yapıyordu, çünkü sırtı ağrıyormuş. teşekkür ederim...

Rüyanızın tabiri: 
İbni şirin (rahmetullahi aleyh)’ in tabiri: Rüyada yere düşmüş kaya­lar görmek ölüme delalettir. Zira onlar diri ve teşbih eden dağlardan düş­müşlerdir. Kayalar görmek kalbi kararmış gafil ve cahil kimselere de dela­let eder. Nitekim Allah Teala kâfirlerin kalbini kayalara benzetmiştir. Rü­yada bir taş sahiplendiğini ya da taş satın aldığını gören kimse, taş gibi bir kimseye karşı üstün gelir. Ya da şüphe üzerine bir kadınla evlenir.
Kayaya dönüştüğünü gören kimsenin kalbi katılaşır. Rabbine asi olur ve dini fesada uğrar. Rüya sahibi hasta ise hayatı biter vefatı çabuk olur. Böyle olmazsa kişi felç olur ve hareketsiz kalır. Gökyüzünden yere kayala­rın bir âlim ya da camilerin üstüne düştüğünü görmek katı kalpli valiye veya sultan tarafından o yerde görevlendirilmiş tahsildara delalet eder. Ancak insanlar bir savaş bekliyorsa bu rüya o yerde meydana gelecek şid­dete ve musibete delalet eder. Kayalar parçalanıp her parçanın evlere ve mekânlara girdiği görülürse, her parçanın girdiği eve bela inmesine ve ayrı­lıklara delalet eder. Şayet insanlar kuraklıkta iseler devamından sakınırlar ve bu kuraklığın akıbetinden korkarlar.
Rüyada kayalar görmek büyüklüğü, şiddeti ve haline göre zorluğa de­lalet eder. Kayanın düştüğü yer yemek yenilen ya da harman yapılan yerse bu tevil daha kuvvetli olur. Gökyüzünden yere büyük taşlar atıldığını gör­mek, o yer ehline inecek azaba delalet eder. Zira Allah Teala fil ordusunu kuşların attığı taşlarla helak etmiştir. Eğer böyle değilse bu durumda ve­baya, çekişmeye, doluya, fırtınaya, sel baskınına veya yer batmasına ve rüyadaki çokluğa ve gerçekteki alametlere göre bunun benzeri şeylere de­lalet eder.
Nablusi (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Rüyada kaya görmek sabırlı kadınlara, kararlılığa, sebata ve uzun ömre, bazen unutmaya delalet eder. Nitekim ayeti kerimede ” (uşağı ): gördün mü kayaya sığındığımız vakit balığı unuttum, dedi.” buyrulmuştur.
Rüyada kaya cefaya ve günaha, bazen insanlardan bu isimle adlandı­rılan kişiye delalet eder. Kaya makama delalet ettiği vakit uzun süreye delalettir. Hanıma delalet ettiği vakit sabırlı ve kanaatkar hanımdır. Bazen kaya putlar gibi kendisinden yapılan şeylere, dağların yanındaki kayalar katı kalpli mevki sahibi adama delalet eder. Bir kayayı deldiğini görmek, bir işi araştırdığına ve deldiği miktarca o işte bilgi edinmesine delalet eder. Dağ sultana delalet ettiğinde yanındaki kayalar etrafındaki kişilerdir. Ağaçlarda sultanın komutanlarıdır kayalar katı kalpli, gaflet ehli cahil kişi­lere delalet eder.

27 Mayıs 2013 Pazartesi

rüyada bakla görmek ne anlama gelir

isim: veysel
rüyadaki nesne: Iri Bakla yemegi

kısaca görünen rüya:
Ölmüş ninesi ona iri taneli Bakla yemegi yapmi yedemis ama o beyenmemi ve yememis arti Rahmetli Babasinin yaninda bir adam varmis ikisi denize girmis kaybolmus Ayselde takip etmis sirayla kerdesleride arkasinda ama denize girmiyorlar rahmetli ninesi gelmis demiski suyun kenarinden gidin cakilli olduhu icin Asyel demis ben yanliyakim acir demis ayaklarim ve ayakkabi istemis gecmek icin otasli sayil yolundan
Saygilarimla Veysel Ucar.

Rüya tabiri:

Rüyada bakla görmek, üzüntü sahibi adama delalet eder. Bahçesinden bir tutam bakla topladığını gören kimse akraba kadınlarından kötülük ve husumete maruz kalır. Kuru bakla kendisi ile diğer malların ıslah edildiği mala delalet eder. Bazı tabirciler baklagilleri rüyada görmek, üzüntü ve kedere delalet eder demiştir.
Rüyada görülen bakla yaş ise üzüntüye kuru ise verimli ve sevinçle kazanılan mala işarettir. Bir tabirde, bakla arapçada “kıllet” kelimesindeki harfleri içerdiği için azlığa işaret eder, denilmiştir. Rüyada saçlarının baklaya dönüştüğünü görmek malını azalacağına ve muhtaç kalacağına delalet eder. Yeşil bakla rızka elbiseye ve temizliğe delalet eder.
Rüyada bakliyatçı görmek, insanlara kötü söz söyleyen ve onlardan daha kötü sözler işiten kişiye delalet eder.
Nablusi (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Rüyada yeşil bakla görmek cimrilik ve zorlukla kazanılan mala veya amelsiz ilme delalet eder. Kuru bakla üzüntü ve kedere, bakla unu ilaca, bakla kızartması çabuk kazanılan rızka delalet eder.

rüyada tuvalet ve banyo görmek

isim: suna
rüyadaki nesne: banyo tuvalet

kısaca görünen rüya:
banyoya girip klozete hem büyük hem küçük abdestimi yaptım.ardından beni bu kadar rahatsız eden ne diye dönüp çıkardıklarıma baktım.rahat ve mutlu bi şekilde banyodan çıktım.

Rüyanızın yorumu:
Rüyada görülen banyo, kötü görülen bir eve isaret eder. Bundan dolayi banyoa girdigini gören kimse, kadin tarafindan devamli olmayan bir üzüntüye düser. Rüyada banyoya giren kimse sicak su ile yikandigini görse, bir kadin tarafindan üzüntü ve kedere erisir yahut hasta olur. Bazi tabirciler, banyoda sicak su ile yikanmak iyidir. Banyo girdigini gören kimse üzüntülü ise üzüntüsünden kurtulur. Banyoda oturacak bir yer edindigini gören kimse bir kadinla günah isler ve kötü isimle anilir. Rüyada bir banyo yaptigini gören kimse kötü ve çirkin fiillere veya zinaya yaklasir ve bu yaptiklari seyler her tarata yayilir. Eger banyo soguk ise akrabalari o kimseyle konusma ve gidip gelmezler ve kendisi de onlardan faydalanamaz. banyo, soguk olursa rüya sahibinin fakir ve kazanci az olduguna, murad ve arzu ettigi seyin eline geçmemesine isaret eder. Bir banyoa girdigini gören kimsenin sitma olmasina isaret eder. Sicak bir hücreden sicak su içtigini yahut üzerine döktügünü yü da normal yikanma sekli disinda yikandigini görse, suyun sicakligi nispetinde üzüntü, kedere ve hastaliga isaret eder. 

Nablusi (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Rüyada tuvalet görmek, aile­nin kurtuluşa ermesine, sıkıntıya girmesine, genişliğe çıkmasına ve darlığa düşmesine delalet eder. Tuvalet görmek, kendisiyle yalnız kalınan hanıma ya da avret yerlerini gören cariyeye veya kişinin gizli kasasına ya da içinde malı bulunan dükkânına delalet eder. Tuvalet görmek, rahatlama, dü­şünme, temizlik ve dinlenme odalarına delalet eder. Tuvaletin taştığını görmek, hanımın hamile kalmasına ya da hükümdarın hizmetçisine delalet eder. Bazen bu rüya malın çoğalmasına ya da temizlenmesi gerektiği için malda zarar etmeye delalet eder. Kokusu olmadığı halde tuvalette üstünün pislendiğini görmek, o kişiye hayrın gelmesine bazen de kişinin isteklerine ulaşamamasına delalet eder.
Tuvaletteki pislikten yediğini görmek, sadaka verdiği ya da hibe ettiği bir şeyden vazgeçmeye yada günahına ve haram mal yemeye geri dönme­sine delalet eder. Bu rüyanın hükmü, kustuğunu yediğini gören kimsenin hükmü gibidir. Zira Rasulullah efendimiz: “Hibesinden vazgeçen kimse kus­tuğunu yiyen kimse gibidir” buyurmuştur. Kusmak, haram mala, bazen de kadına delalet eder. Rüyada tuvaletin geniş olduğunu görmek, hanımının güzel ahlaklı olduğuna, temiz olması hanımının doğruluğuna ve itaatkar olmasına, kokmaması iyilikleri ile anılmasına delalet eder. Tuvaletin dar ve oturacak yer bulunmayacak kadar dolmuş olduğunu görmek, hanımının huy­suzluğuna, pis kokulu olması, arsızlığıyla meşhur olmasına delalet eder.
Tuvalette kan olduğunu görmek, hanımı adet halinde iken ona yaklaşma­sına delalettir. Tuvaletin kuyusunun dolmuş olduğunu görmek, hanımının tasarruflu davranmasına ve kocasını israf yapmaması için çok harcama yapmasını engellemeye delalet eder. Elindeki bir çubukla tuvaletin kuyu­sunu karıştırdığını görmek, o kişinin evinde boşanmış kadın olduğuna dela­let eder. Kuyunun taşmasından endişe etmediği halde dolu olduğunu gör­mek, hanımının hamile olmasına delalet eder. Rüyada tuvalete sokuldu­ğunu gören kimseye hile yapılır. Üzerine tuvaletin kapısı kapatılırsa rüya sahibi ölür.
Rüyada tuvalet kişinin hanımına delalet eder. Zira insan tuvalette yalnız kaldığı gibi hanımı ilede yalnız kalır. Rüyada tuvalete süt döktüğünü veya kan ya da bal olarak bevl ettiğini görmek hanımına arkadan yaklaştı­ğına delalet eder. Tuvalet görmek devlet hazinesine delalet eder. Tuvaleti temizlediğini gören kişi fakirleşir. Tuvaletinin taştığını, sel olup aktığını görmek sıkıntıya delalet eder. Tuvalete düştüğünü ve çıkamadığını gören kişi hapsedilir. Tuvalet, evi bekleyen hizmetçiye de delalet eder.